پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مراحل اخذ مجوز حرس درختان

1- ثبت درخواست

2- بررسی درخواست درشهرداری

3- بررسی درخواست در کمیسیون

4- ابلاغ رای کمیسیون

5- پرداخت هزینه

6- صدور مجوز

 


5.0.4.0
V5.0.4.0