پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدارک لازم :

 

        1- کپی جواز کسب یا ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط

        2- فتوکپی سند مالکیت

        3- فتوکپی اجاره نامه و یا وکالت

         4- کپی پایانکار تجاری پلاک ثبتی مربوطه

 

گردشکار:

          1- بازدید

          2- در صورت نداشتن خلاف،  استعلام ترافیکی

          3- اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)

          4- صدور پاسخ به اتحادیه

          5- در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون مورد نظر و صدور و اجرای رأی

          6- اعلام نظر امور کسب (منفی و مثبت)

           7- صدور پاسخ به اتحادیه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0