پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
آموزش درخصوص گل های آپارتمانی و فضای باز
 شهروندان محترم می توانند روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 جهت آموزش نگهداری از گیاهان فضای باز و آپارتمانی، به گلخانه شهرداری واقع در کمربندی چناربن 1 ، سرکار خانم مهندس زینلی مراجعه نمایند. 


5.0.4.0
V5.0.4.0